Норвежки граждански процес под влияние на законодателството на ЕС — SpringerLink

Влиянието на Европейския Съюз в системата на гражданското правосъдие европейски страни е Забележително, и на държавата-нечлены на ЕС Въпреки това, има и други косвени начини, по които ЕС успява да повлияе на норвежки законодателството, тъй като Норвегия е част от Европейското икономическо пространство Този принос се счита за косвено въздействие на Харта на основните права на Европейския съюз, на общите принципи на недискриминация по признак гражданство, както и на принципите на равностойност и ефективност, както и вторично право на ЕС в норвежката правна система