Норвежки Орган На Наказателното Преследване Адвокати На Норвегия

Норвежки орган на прокуратурата е орган, подчинен на норвежкия Държавен Съвет. Той е разделен на три нива. Третото ниво на прокуратурата и полицията Първите два, на службата на главния прокурор и прокурори, се наричат висшите органи на прокуратурата’. Прокурорите работят на регионална основа, по това време главен прокурор е координирующего ръководство. Сегашният директор на публичните преследвания, Тор-Аксел Буш