Норвежки Съвет На Потребителите На Адвокатите На Норвегия

Потребителското Съвет на Норвегия е норвежки държавен орган и организация за защита на правата на потребителите, създадена през 1953 година. Неговите задачи са да работят за подобряване на потребителските влияние в обществото, да дадат своя принос в удобни за потребителя развитие и за насърчаване на мерки за укрепване на позициите на потребителите. Съвет на потребителите се финансира от правителството на Норвегия и безплатна разработка на независима потребителска политика и независими от търговски интереси и други организации. Съвет на потребителите има свой собствен съвет на директорите и в устава, определени от Министерството по въпросите на децата и равенство под ръководството на