Обезщетение за уволнение — Управление на персонала

Ако съда е било установено, че някои от служителите са уволнени несправедливо или координирано планиране, то те могат да работят с два вида действия. Те могат или да вземат решение, че служителят да се прилага или да се обърнат към администрацията с искане да изплати размера на обезщетението, за да се компенсира загубата. В началото се е смятало, че процесът на възстановяване на заетостта ще бъде идеалният вариант. Въпреки това в реалния живот вие ще намерите голяма част от персонала с молба за обезщетение, процент това се случва, тъй като е висока 95. Съдилища няма да принуди работника да ви