Обжалването на жалба по гражданско дело

Решението на районния съд може да се обжалва в съда, обжалването съд. А решението на районния съд може да се обжалва в съда, обжалването съд. Крайният срок за това, като правило, един месец след като съдебното решение, взето областен съд, която е станала известна страни. Обжалване на решението на Окръжния съд трябва да бъдат изпратени на вашия адвокат в съда, вынесший присъда или устно, въведени в районния съд съдия. В жалбата трябва да се посочи, грешки, мислите са били направени. Окръжен съд ще гарантира, че обжалване жалба изпратено до другата страна, която също ще бъде даден срок, за да се