Осигуряване на защита на данните в Норвегия — global съвпадение Новини

Службата за защита на личните данни има право да разследва жалби и в други случаи по своя собствена инициатива Контролера на данни може да бъде предмет на обезщетение субектите на данни за всички причинени вреди, включително материални и морални щети