Паспорт — Норвегия в Лесото

За издаване на паспорт имате нужда от норвежки на персонален идентификационен номер. Ако паспортът е изгубен или откраднат, моля, съобщете това незабавно на местната полиция. Тогава трябва да се обърнете към най-близкото посолство или консулство. Всички паспорти за възрастни и деца трябва да бъдат хранени в лицето. Определяне трябва да бъде направено най-малко два месеца преди изтичане на срока на валидност на паспорт. За да кандидатствате за норвежки паспорт трябва да има норвежки национален идентификационен номер (ID номер). Ако не разполагате с личен стаи, трябва да се прилагат за това преди подаване на заявление за издаване на паспорт. Възрастни и