Пенсии и приложения от чужбина, от Норвегия

Най-основната информация за техните права и задължения, може да се запознаете тук на английски език