Помощи за безработица

За да имате право на обезщетения за безработица, вашите работни часове, като правило, трябва да бъдат намалени най-малко с петдесет процента. Вие трябва да отговарят на общите изисквания на обезщетения за безработица в Норвегия и е готов да свърши никаква работа. За да получавате обезщетения за безработица, трябва да бъдат регистрирани като кандидати за работа в сайта или във вашия НСА на местните услуги. След това трябва да изпълните за безработица, обезщетения форма Учениците и студентите, като правило, няма право на обезщетения за безработица. Може да имате право на обезщетения за безработица, ако временно уволнени. Работното време трябва бяха намалени