Последни събития — някои норвежки кредити (Франция срещу Норвегия) — Международен съд

Някои норвежки кредити, публикуван във Франция в периода между 1885 и 1909 От времето, когато Норвегия на няколко пъти отлага конвертируемост на своята валута в злато след 1914 г кредити са били да се издигне в норвежки крони. Френското правителство, поддържане на причината за френските притежателите на облигации, подава молба с искане съдът да признае, че дългът трябва да бъде освободен от заплащане на злато на стойност купони на облигации на датата на плащане и злато цена изкупуват облигации на датата на падежа. Правителството на Норвегия повдигна редица предварителни възражения срещу юрисдикцията на съда, а в съда го закараха в