Правата на човека в Норвегия — проект Борген

Норвегия-тя е малка скандинавска държава с население от около 4. Тя е парламентарна демокрация и конституционна монархия, и да работят редица политически партии свободно там. Последните доклади за правата на човека в Норвегия показват, че това е една от най-добрите страни за политически, граждански и лични права, с изключение на няколко малки, тревожни тенденции в областта на имиграцията и правата на религиозните малцинства». Норвегия е класирана на първо място по индекса на развитие на програмата за развитие на ООН за човешкото продължение на дванадесет последните петнадесет години, и то последователно върховете на международни сравнения в такива области, като демокрация, граждански