Правителството На Норвегия

Планове за развитие на етапа на Йохан Свердруп две означава, че най-големият индустриален проект в Норвегия преминава на нов етап, смята министърът на петрола и енергетиката. Предприемачи инвестират все повече и заетостта се увеличава в цялата страна. Ние използваме добри времена, за да се осигури устойчиво социално държавата и по-безопасно Норвегия, смята министърът на финансите Сив Йенсен Реч на министър-председателя Эрны Солберг на конференция, посветена на Всеобщата Декларация за Правата на Човека в Осло, седемнадесет октомври 2018 година. Правителството предлага да се изключи фирми, класифицирани като проучване и добив на дружества на енергийния отрасъл от държавния Пенсионен фонд Global намали