Право на собственост и държавни договори от чуждестранни фирми и юридически лица: от полза да се регистрирате правото на собственост

Този документ описва реакцията на правителството на истребование доказателства за сделки по нов изгодно да се регистрирате на правото на собственост на чужди компании, които притежават недвижими имоти във Великобритания или да участват в британските държавни поръчки. В него се описва като политически предложения са разработени от април 2017 година. Това предизвикателство за доказване на посочени предложения за нов изгодно да се регистрирате на правото на собственост на чужди компании, които притежават недвижими имоти във Великобритания или да участват в британските държавни поръчки Той е насочен възгледи за извършване на застрахователна полица и сертификат за възможните ефекти от тази политика