Представителство пред съда — чрез арбитраж в Санкт Петербург

Други дейности по исковете Също така Служба единен излизане на корта Заплащане на държавни такси, изготвяне на нотариални пълномощни, не е включена в цената на представителство в съда. Цената на представителство в съда зависи от много фактори: категория постави, териториалната отдалеченост, съдебна инстанция, обема на услуги, който искате да получите. Представителство в съда, цената, на която се обсъжда индивидуално, регистрирани на договор за концесия, където е крайната сума и списък на услугите на адвокат фиксиран