Развод адвокати в Норвегия Норвегия

Раздел двадесет и е предвидено, че съпруг, който вярва, че той или тя не може да продължи съжителство може да изиска разделяне’, а в раздел двадесет и една предоставя всеки от съпрузите може да поиска развод, когато те са били разделени от поне една година. Въпреки това, продължаването на сродници сожития в рамките на този срок води до правни разделение губи своята сила, макар че това няма да се случи, ако съжителство, или опит за съжителство, преходни или кратка. Раздел двадесет и два гласи, че всеки от съпрузите може да поиска развод, ако те не сожительствовали в продължение на не