Развод в Норвегия

Процесът може да отнеме от няколко месеца до една година, а също така се препоръчва да има на правна помощ от адвокат. Нашите могат да ви информираме относно етапа на процедурата, и те могат да ви представлява в съда по такива въпроси като разпределение на имуществото и на родителските права на децата. може да се приготвят от всеки от съпрузите, както и подадени документи в норвежки съд заедно с доказателствата за предишни опити в областта на клиринг и сетълмент проблемът. — предполага събирането на раздяла в съда и да се изисква представяне на адвокат за всяка от участващите страни. като