Развод в Норвегия раздел на имота

за това, за да осъзнаят правата и отговорностите, които той — тя има по закон