Реформа На Корпоративното Право

Последната 2014 година се запомни със своята поредица от важни и значими промени, които са повлияли на основите на руското гражданско право. Приетите нововъведения не пощадиха и част от гражданското право, което регулира корпоративни връзки. Новата редакция на Гражданския кодекс на РУСКАТА федерация предоставя по-различен подход към класификация на правните форми юридически лица. По този начин, всички юридически лица (например с нестопанска цел и търговски) сега са разделени на корпорациите и унитарные юридически лица. Корпорацията е организация, членовете на която имат право да участват в тях и да образуват най-висшият орган. Организации, основатели на които не стават участници и не